Gör ditt stängsel redo för en säker säsong

Det är dags att släppa ut djuren på bete igen! Då är det också dags att se över ängens säkerhet. 

Gallagher Kontroll 

Bole säljer Gallaghers stängselprodukter som sätter djurens säkerhet i första prioritet och som börjar med utveckling av säkra produkter.

Men som talesättet lyder; bra verktyg gör halva jobbet. Den andra delen av jobbet består av korrekt installation och underhåll.

Du behöver egentligen inte vara expert för att klara underhållet. Gallagher har nämligen utvecklat Gallagher kontroll för just denna anledning. Med Gallagher kontroll kan du kontrollera inhägnaden steg för steg på egen hand. Då är du säker på att du har gjort allt du kan för att djuren ska kunna beta säkert.

För att mäta spänningen i elstängslet behöver någon slags av mätinstrument (Digital Voltmätare eller stängseltestare).

Steg 1: Kontrollera elstängselaggregatet

Stäng av aggregatet och koppla loss aggregatet till stängslet vid den röda knoppen (strömutgång). Slå på aggregatet igen. Sedan håller du stängseltestaren mot toppen av den röda knoppen och håller sladden som sitter i aggregatet mot toppen av den andra knoppen (grön – som är ansluten till jord). Är spänningen högre än 6000 V? Då fungerar aggregatet som det ska. Är den lägre? Då är aggregatet trasigt.

 

Steg 2: Kontrollera spänningen i stängslet

Gå till den andra änden av stängslet och kontrollera spänningen där. Om spänningsskillnaden är mer än 1500 V jämfört med spänningen vid aggregatet ska du gå tillbaka till aggregatet och kontrollera jordningen (se steg 4, nedan).

Steg 3: Kontrollera stängslet

Gå längs stängslet och kontrollera att det inte finns några skador. Är ledarna ordentligt spända i hela stängslet? Om ledaren är spänd minskar risken för att djuren trasslar in sig. Är ledaren skadad? Är ledaren skarvad på rätt sätt? Naturligtvis är det också viktigt att alla isolatorer är hela. På så sätt förhindrar du spänningsfall i tråden och att djuren skadar sig. Kontrollera också att stolparna står upp och att de inte är skadade. Till sist kontrollerar du att grindarna fungerar ordentligt. Är grindhandtagen hela och är tråden ordentligt spända?

Steg 4: Kontrollera elstängselaggregatets jordning

Kontrollera jordningen genom att luta en stål/järn-stolpe mot stängslet ca 100 meter från aggregatet. När du kortsluter kretsen på detta sätt sjunker spänningen i stängslet. Är den nu lägre än 1000 V? Då är allt som det ska. Är spänningen fortfarande högre än 1000 V? Då lutar du ytterligare några stolpar mot stängslet till dess att spänningen sjunkit under 1000 V.

Sedan går du till jordspjutet vid elstängselaggregatet och mäter spänningen där. Den kan du mäta genom att hålla själva stängseltestaren mot jordspjutet och sticka ner sladden med stiftet i jorden ungefär en meter längre bort. Är spänningen lägre än 300 V? Då fungerar jordningen som den ska. Är spänningen högre än 300 V? Då sticker du ner extra jordspjut och gör om testet.

 

Kontrollera: Är du redo för de små?

Väntar du lamm, föl eller kalvar snart? När de börjar upptäcka den stora världen kan de inte undvika elstängsel. Tänk därför på att förbereda ditt elstängsel i förväg. Ofta räcker det att lägga till en extra ledare under den befintliga. På så sätt är du väl förberedd och utesluter osäkra situationer. 

Att mäta är att veta

För denna kontroll är en digital voltmätare eller felsökare ett oumbärligt verktyg. Gallaghers felsökare är då ett bra val. Förutom att mäta spänningen kan den här enheten användas för att snabbt hitta fel. Enheten visar med en pil i vilken riktning du ska leta efter felet. Det sparar mycket tid och besvär.

Neontestare

Ett värdefullt verktyg för att kontrollera spänningen i stängslet. Inte lämpligt för att kontrollera jordningssystem

Digital voltmätare

Ger exakt information om tillståndet på ditt stängsel. Gör målinriktad felsökning mycket lätt och därför effektiv. Automatisk PÅ/AV-funktion. Värdefullt verktyg för kontroll av jordningssystem

Felsökare

Hjälper dig att hitta fel oavsett vilken typ av tråd eller vilken typ av aggregat som används. Genom att samtidigt mäta spänningen och strömflödet följer den strömflödet till något av en serie fel. Ett nödvändigt verktyg. För användning på alla elstängsel, alltifrån entrådsstängsel till mera komplexa multitråds-installationer. Använd den aldrig för att mäta direkt på stängselaggregatet.

Copyright Bole Sverige AB | org.nr: 556540-3010