SÅ FUNGERAR FÄLLAN

 


Goodnatures rått- & musfällor dödar automatiskt 24 råttor (eller möss) efter varandra innan du behöver byta ut gasbehållaren.
När skadedjuret försöker nå betet inuti fällan, stryker de förbi en trigger som avfyrar en kolv och avlivar dem direkt. Kolven dras sedan tillbaka och återställs automatiskt för att ta hand om nästa skadedjur.

Skonsamt och en del av eko-systemet
Fällan och betet är helt fri från gifter. Skadedjuret avlivas direkt och blir liggandes marken och kan tas hand om av kattdjur eller andra rovdjur/fåglar som finns i närheten. Råttfällan kommer med en pump som friskar upp betet automatiskt i sex månader.

Fånga inomhus?
Om du fångar inomhus eller behöver flytta din fälla ofta kan du lägga till ett flyttbart stativ till din beställning.

Tips! Effektivaste och snabbaste sättet att bli av med skadedjuren är att använda 2-3 fällor och med hjälp av de inkluderade "Gnagarkorten", identifiera var råttorna har sina favoritmatplatser och sedan placera ut fällorna där.


 

PLACERA GNAGARDETEKTORKORTET

 

 

Goodnatures gnagardetektorkort är till för att hitta den perfekta platsen att placera fällan på. Vik kortet på hälften och kläm ut lite av lockbetet, placera kortet på utvalt ställe, låt det vara under 3 dygn. Har du inte fått några bitmärken på kortet, byt då ställe och testa igen. 

 

 

Goodnatures gnagadetektorkort identifierar skadedjuren via deras unika bitmärken. 

Råttor och möss är noggranna bitare, de fokuserar oftast på ett område. En längre käklängd gör att råttor kan markera längre in på detektionsytan från kanten än vad möss gör. Råttor kan också förstöra korten med deras gnagande.

Man kan även se märken från igelkottar. Deras bett kommer lämna spetsiga, ¨klumpiga¨ bitmärken på detektorkortet.

Om du ser att en igelkott har bitit på kortet så är det bra om du ser till att placera fällan på ett sätt så att inte igelkottarna fastnar i den.


 

INSTALLERA FÄLLAN

 

1. Separera det orangea fästet från fällan genom att använda pekfingret och tummen för att trycka de svarta flikarna inåt, dra sedan av den. Ta även bort skruvarna samt CO2 behållaren.

 

 

 


2.
Du behöver en skruvmejsel. När du har den på rätt höjd så skruva fast fästet på trädet/väggen/stolpen så att skruvarna är vertikalt inriktade. Dra inte åt för hårt.

 

 

 


3. 
Luta fällan bak något och sätt på den försiktigt på den orangea hållaren, du ska höra ett klick när den sitter rätt.

 

 

 

 


4. Ta CO2 behållaren, ta bort den svarta korken och se till att hålla gängan ren och fri från skräp. Skruva in behållaren tills den sitter ordentligt. När du skruvar in den kan du höra fällan tyst tryckas när tätningen bryts. Dra då endast åt för hand.

5. Steg 5 & 6 gäller endast om du har köpt en digital räknare. 

Fukta insidan av räknarens gummirem. Rotera den moturs när du försiktigt sätter i den i behållaren. Behållarens böjda bas bör passa i behållarens botten. Räknarens display måste vara riktad bort från trädet/väggen/stolpen.

 

 

 

6. Steg 5 & 6 gäller endast om du har köpt en digital räknare.

Nollställ räknaren genom att trycka på knappen och hålla ner den tills displayen visar '00'. Räknaren går i viloläge några sekunder efter att knappen släpps.

 

 

 

7. För att testskjuta din fälla så kan du köra igenom en penna/kvist genom lockhålet, tryck åt sidan på stålstaven. Strikern kommer att utlösas med en smäll och sedan långsamt dra sig tillbaka. Varning: Håll händerna borta från fällhålet.  

 

 

 

8. Medan flasklocket fortfarande är på, ta lockmedelsflaskan och knacka den mot din handlfata för att få fram lite av lockmedlet. För att fällan ska vara effektiv måste det finnas lockmedel vid öppningen av flaskan. 

9. Kläm ut en liten mängd av lockmedlet och kleta det under fällan som förutfodring.

 

 

 

 

 

10. Efter att du förutfodrat så se till att där fortfarande är lite lockbete vid flaskans öppning. Vänd flaskan upp och ner och skruva fast den i stället. Skruva på skyddslocket igen för att skydda lockflaskan. 

 

 

 

 

11. Detta steg gäller endast dig som har digital räknare.

För att kontrollera antalet på räknaren så tryck snabbt på knappen och släpp. Displayen kommer att visa antalet fångade. OBS! Att trycka och hålla ned knappen nollställer räknaren. 

 

 

12. Varje månad bör du kontrollera att det finns lockmedel vid öppningen. Ta bort skyddslocket och ta ut flaskan, knacka den försiktigt mot marken så att lockmedlet trycks ut som förutfodring för att locka råttor.  

VANLIGA FRÅGOR

 

HUR VET JAG HUR MYCKET CO2 SOM FINNS KVAR I BEHÅLLAREN?

Du kan inte veta hur mycket som återstår. Du måste byta ut gasen i behållaren var sjätte månad oavsett hur många fångster du har sett eller räknat med din räknare. 

 

ÄR MINA A24-FÄLLOR FARLIGA FÖR HUSDJUR, SPECIELLT KATTER?

Ingången är för smal för att en katt ska kunna få in sitt huvud, fällan ska även placeras 12 cm ovan marken för att ytterligare förhindra att en katt undersöker fällan. Det är extremt osannolikt att en katt kommer att utlösa fällan. De kommer dock troligen att hjälpa er att ta bort de döda råttorna eller mössen!

 

KAN JAG FLYTTA FÄLLORNA NÄR DE ÄR AKTIVA?

Du måste avlägsna gasen och sedan tryckavlasta fällan innan du flyttar den.

 

VARFÖR MÅSTE JAG UPPDATERA LOCKMEDELET VARJE MÅNAD?

Andelen lockmedel som är utsatt för luft minskar i styrka och råttor kommer inte dras lika lätt till platsen. För bästa resultat bör man pressa ut och dra av lite av det torkade lockmedlet under fällan. På det sättet så blir det förutfodring för gnagarna och lockmedlet kommer hålla sig färskt. 

 

JAG VET REDAN ATT JAG HAR RÅTTOR. VARFÖR SKA JAG ANVÄNDA DETEKTORKORTEN?

Där du brukar se råttor är inte alltid det bästa stället att fånga dem på. Detektorkorten kommer att visa dig det bästa stället att placera fällan på, det vill säga platser där råttor känner sig trygga att äta. 

 

VARFÖR SER JAG INTE NÅGRA DÖDA GNAGARE UNDER MINA A24-FÄLLOR?

De döda skadedjuren blir ofta borttagna av andra djur och det är den mest troliga orsaken. Andra faktorer kan vara att man inte har följt instruktionerna noggrant. Du kan köpa en digital räknare för att ha bättre koll på hur många gnagare som har dödats.

 

ÄR A24 FARLIG FÖR FÅGLAR?

För att förhindra att fåglar kommer in i fällan, installera den på det rekommenderade avståndet 12 cm ovan marken. Det gör det svårt för en fågel att komma in.

 

KAN GNAGARNA UTLÖSA RÄKNAREN PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT?

Det är osannolikt, eftersom räknaren är kalibrerad för att ticka igång vid en kraftig stöt, som när fällan löses ut.

 

Copyright Bole Sverige AB | org.nr: 556540-3010