Bli av med vildsvinen!

Vildsvin är inte bara skadliga för dina marker, de kan också vara farliga för ditt välbefinnande och din säkerhet. Lyckligtvis har vi på Bole effektiva och hållbara stängslen och skyddslösningar för att hålla dessa djur borta från din egendom.

Varför är Vildsvin ett Problem?

Vildsvinspopulationen har ökat dramatiskt de senaste 10 åren. Det blir därför allt viktigare att avvärja dem. Vildsvin kan orsaka omfattande skador på grödor, trädgårdar och jordbruksmark. De är kända för att rota upp marken i sin jakt på mat, vilket kan leda till erosion och andra långsiktiga problem.
Vildsvin kan också bära på sjukdomar. Till exempel svinpest som kan överföras till tamgrisar om de bökar på samma ställe eller på annat sätt, direkt eller indirekt, kommer i kontakt med varandra.
Därtill kan vildsvin vara farliga, särskilt om de känner sig hotade eller har ungar i närheten.


I vår guide rekommenderar vi produkter som är tillverkade av bästa material för att säkerställa lång livslängd och effektivitet. Vi har många års erfarenhet av att hålla vildsvin och andra skadedjur borta från egendomar. 

Vi erbjuder även skräddarsydda stängsel och skyddslösningar. Kontakta oss gärna så hjälper vi till att ta fram en lösning baserat på dina unika behov och förutsättningar. 

Skydda dina boskap och egendom från vildsvin.

Bäst för att hålla ute vildsvinen är ett stängselnät, med eller utan el, men ett elstängsel är mest effektivt för att hålla dem borta.

Nätet bör vara utrustat med 3 trådar och vara 75–90 cm högt. Egentligen hoppar inte vildsvinen högt såsom t.ex. rådjur gör men för att stängslet ska vara säkert så de inte tar sig in så får det gärna vara 90 cm. Man rekommenderar att lägsta tråden ska vara nära marken så de inte lyckas ta sig förbi under stängslet.

Eftersom de gärna bökar upp jord på understa tråden så är det risk att det skapar kortslutning om du inte har ett tillräckligt kraftigt aggregat. Så ska du ha ett stängsel med el så bör aggregatet ha minst 5 Joule. Välj om aggregatet ska drivas med nätspänning (230 V), batteri eller kombiaggregat.

Tänk på att undersöka om din kommun har några lokala regler gällande elstängsel runt villatomter.

Stängslet måste vara robust så att de vuxna vildsvinen inte mejar ner det då de är väldigt starka.

Om du placerar stolpen i vinkel mot djuren så minskar risken att de bökar upp jord på trådarna. Stängselstolparna bör förankras minst 30–50 cm ner i jorden. Tänk på att välja kraftiga hörnstolpar så det blir extra robust.


Till permanenta stängsel rekommenderas runda tryckimpregnerade trästolpar, plaststolpar används vid tillfälliga stängsel eller som mellanstolpar mellan trästolpar. Du kan läsa mer om val av stängselstolpar i vår stängselguide.

Elstängslet kräver trådar med bra ledningsförmåga, då slipper du även röja växtligheten under nätet.

Önskas en grind i ditt stängsel så tänk på att ansluta ordentligt vid stolparna som är vid öppningarna annars riskerar stängslet att tappa ström.  För att motverka att tappa ström så kan man gräva ner en matarkabel under öppningen som ansluter trådarna.

Glöm inte att köpa till varningsskyltar ifall ditt elstängsel ska installeras längs med en allmän väg eller gångstig.

Bole har många tillbehör för att skydda och övervaka ditt elstängsel så att det fungerar som det ska. Bl.a. strömförande stöldsäkra skåp som skyddar ditt batteri och aggregat genom att det kopplas till aggregatet. Men även åskavledare för skydd mot blixtnedslag.

Har du husdjur eller små barn och inte vill sätta elstängsel runt din tomt så kan ett riktigt välbyggt robust staket fungera, dock kan vildsvinen lätt lyfta upp ett stängsel och gå under då de är väldigt starka.

Ett urval av Elstängselnät

Se mer under Elstängselnät>>

Ett urval av Elstängselaggregat

Se mer under Stängselaggregat>>

10 snabba kom-ihåg för ett robust skydd mot vildsvin!

1. Elstängsel

2. 3 trådar

3. 75–90 cm högt

4. Kraftigt aggregat - minst 5 Joule

5. Robust elstängsel

6. Förankra 30–50 cm ner i jorden

7. Kraftiga hörnstolpar

8. Tråd med bra ledningsförmåga

9. Matarkabel vid grind

10. Varningsskyltar

Ett urval av Stängselstolpar

Se mer under Stängselstolpar>>

Ett urval av Grindar & handtag

  1. Matarkabel Speedrite 2,5 mm
    Matarkabel Speedrite 2,5 mm
    Från 347,00 kr Ordinarie pris 385,00 kr

Se mer under Grindar & handtag>>

Ett urval av Tillbehör elstängsel

Jakt på vildsvin

Copyright Bole Sverige AB | org.nr: 556540-3010